نام سوره نام قاري
طراح و مجری: سایت تربت جام - ابوذر غفاری

جهت نمایش نام سوره و نام قاری را انتخاب نموده و دکمه نمایش را فشار دهید.

امیدواریم به دعای خیرتان.